Decks

0
Sacerdote
960

Sacerdote OTK

 • 18 lacaios
 • 12 feitiços
 • 0 armas
0
Druida
6.480

Jade ANTI META

 • 13 lacaios
 • 17 feitiços
 • 0 armas
2
Guerreiro
8.960

Cameloquestwar

 • 21 lacaios
 • 7 feitiços
 • 2 armas
1
Sacerdote
3.680

Sacerdote elemental

 • 17 lacaios
 • 13 feitiços
 • 0 armas
0
Mago
2.760

Mago segredo

 • 16 lacaios
 • 14 feitiços
 • 0 armas
0
Paladino
4.060

Paladino Elemental

 • 25 lacaios
 • 3 feitiços
 • 2 armas
0
Sacerdote
3.360

Sacerdote milagre

 • 15 lacaios
 • 15 feitiços
 • 0 armas
0
Bruxo
6.100

Handlock

 • 23 lacaios
 • 7 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
12.040

Sacerdote missão

 • 18 lacaios
 • 12 feitiços
 • 0 armas
0
Mago
6.640

Mago elemental

 • 21 lacaios
 • 9 feitiços
 • 0 armas
0
Paladino
10.400

Paladino Controle

 • 24 lacaios
 • 4 feitiços
 • 2 armas
0
Sacerdote
4.920

Sacerdote Dragão

 • 17 lacaios
 • 13 feitiços
 • 0 armas