Decks

1
Sacerdote
3.260

odd Priest 3.1

 • 23 lacaios
 • 7 feitiços
 • 0 armas
1
Sacerdote
6.160

Dragon Priest UNSTOPPABLE

 • 26 lacaios
 • 4 feitiços
 • 0 armas
1
Sacerdote
3.980

[LEGEND] TEMPO COMBO PRIEST

 • 18 lacaios
 • 12 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
7.880

Sacerdote Malevolente

 • 26 lacaios
 • 4 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
9.640

Sacerdote Controle

 • 22 lacaios
 • 8 feitiços
 • 0 armas
1
Sacerdote
4.760

Sacerdote Dragão

 • 21 lacaios
 • 9 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
2.600

DECK BARATO CONTRA LORD MEDULANTE

 • 19 lacaios
 • 11 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
3.360

Wild Double Dragon

 • 18 lacaios
 • 12 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
2.500

DECK AGRO EVOCADOR - PRIEST Dragão

 • 26 lacaios
 • 4 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
7.640

Priest Control

 • 20 lacaios
 • 10 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
7.400

[LENDARIO] Keleseth Priest

 • 26 lacaios
 • 4 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
10.880

Big Priest

 • 6 lacaios
 • 24 feitiços
 • 0 armas