Decks

0
Ladino
11.380

Ladino Milagre

 • 16 lacaios
 • 14 feitiços
 • 0 armas
0
Ladino
5.100

Ladino Missão

 • 21 lacaios
 • 9 feitiços
 • 0 armas
1
Ladino
11.280

Thief Rogue

 • 17 lacaios
 • 11 feitiços
 • 2 armas
0
Ladino
9.980

N'ZOTH JADE ROGUE

 • 23 lacaios
 • 7 feitiços
 • 0 armas
1
Ladino
960

Tempo Rogue para iniciantes

 • 16 lacaios
 • 14 feitiços
 • 0 armas
1
Ladino
1.460

Zoo Rogue Barato

 • 19 lacaios
 • 11 feitiços
 • 0 armas
0
Ladino
8.160

Ladino Pirateiro do Lich King Brasil

 • 20 lacaios
 • 9 feitiços
 • 1 armas
0
Ladino
5.040

Quest

 • 21 lacaios
 • 9 feitiços
 • 0 armas
0
Ladino
8.720

Ladino N’Zoth de Jade

 • 13 lacaios
 • 17 feitiços
 • 0 armas
0
Ladino
11.520

Burgle Rogue

 • 14 lacaios
 • 16 feitiços
 • 0 armas
0
Ladino
9.920

Ladino Milagre Arcano [Tier 2]

 • 16 lacaios
 • 14 feitiços
 • 0 armas
0
Ladino
5.160