Decks

0
Sacerdote
960

Sacerdote OTK

 • 18 lacaios
 • 12 feitiços
 • 0 armas
0
Druida
6.480

Jade ANTI META

 • 13 lacaios
 • 17 feitiços
 • 0 armas
2
Guerreiro
8.960

Cameloquestwar

 • 21 lacaios
 • 7 feitiços
 • 2 armas
1
Sacerdote
3.680

Sacerdote elemental

 • 17 lacaios
 • 13 feitiços
 • 0 armas
0
Mago
2.760

Mago segredo

 • 16 lacaios
 • 14 feitiços
 • 0 armas
0
Paladino
4.060

Paladino Elemental

 • 25 lacaios
 • 3 feitiços
 • 2 armas

Meta

0
Ladino
8.600

Ladino aggro Murloc

 • 22 lacaios
 • 8 feitiços
 • 0 armas
0
Ladino
7.920

Ladino Aggro

 • 21 lacaios
 • 9 feitiços
 • 0 armas
1
Xamã
9.140

Aggro Xamã com Martelo da Perdição

 • 15 lacaios
 • 11 feitiços
 • 4 armas
1
Guerreiro
8.120

Guerreiro Aggro com murlocs

 • 22 lacaios
 • 4 feitiços
 • 4 armas
0
Guerreiro
6.000

Guerreiro pirata pos-nerf

 • 18 lacaios
 • 8 feitiços
 • 4 armas
3
Bruxo
14.540

Bruxo Reno

 • 22 lacaios
 • 8 feitiços
 • 0 armas

ESPECIAIS